Journalistiek met idealen

Trouw brengt het nieuws op een constructieve manier met inzichten en houvast voor de toekomst. Hetzelfde nieuws, maar anders gebracht. Door een onderscheid te maken tussen gevoelens en de feiten. Door verschillende kanten van een verhaal te belichten en je zo te helpen een gefundeerd standpunt in te nemen. Op deze pagina lees je meer over wat Trouw je te bieden heeft.

Hoofdredacteur Cees van der Laan
https://files.dam.krant.nl/files/3/3/2/1/hoofdredacteur_TR_Cees-Van-Der-Laan.png

waarom zij Trouw lezen

Lezer Gerke Visser

Trouw biedt duiding en overlaadt me niet met onzindetails

Trouw blijft ver van de waan van dag. Je leest niet over elk detail van het laatste schandaal, de krant stelt zich terughoudend en genuanceerd op. Trouw biedt duiding in plaats van dat ik word overladen met onzindetails. Dat vind ik prettig: een krant moet voor mij over de grote ontwikkelingen berichten. 

Een mooi voorbeeld hoe ik de berichtgeving van Trouw heb gebruikt in mijn werk als organisatieadviseur is het nieuws over het ‘plascontract’. Hieruit bleek maar weer dat je verder moet kijken dan het eerste sensationele nieuws. Een paar jaar geleden kwam naar buiten dat een dementerende man in een verzorgingshuis een plascontract had, daarin stond dat hij maar vier keer per dag naar het toilet ‘mocht’. Er werd tot in de Tweede Kamer schande van gesproken. Trouw dook dieper in de zaak: de man bleek steeds te vergeten dat hij al naar de wc was geweest. Juist door het ‘plascontract’ hadden hij en de verzorgenden houvast en kon zijn onnodige beroep op de toch al overbelaste verpleeghulp beperkt worden. Trouw toonde juist dat de professionals pragmatisch en respectvol met de man waren omgegaan.

"De wereld heeft behoefte aan een nuchtere blik: Trouw is no-nonsense"

Het nuanceren en verbreden van het perspectief, daar is columnist Stevo Akkerman sterk in. In het debat over vluchtelingen zoekt hij naar de balans tussen humaan optreden en met realiteitszin naar de consequenties van de migratie kijken. Het is makkelijk om ergens direct wat van te ‘vinden’ en uit de bocht te vliegen, Akkerman laat de complexiteit van een onderwerp zien. 

Om de rubriek Moderne manieren van Beatrijs Ritsema kan ik smakelijk lachen. Van sommige vragen die aan haar worden gesteld, denk ik: wat kunnen mensen het elkaar toch moeilijk maken. Haar antwoorden getuigen van een heerlijke nuchterheid!

De wereld heeft behoefte aan zo’n nuchtere blik, vind ik. We laten ons makkelijk verleiden tot spektakel en snelle effecten. We voelen ons lekker bij heftige emoties, net zoals het lekker is om chocola te eten. Trouw heeft er een no-nonsense antwoord op, en biedt een gezond nieuwsmenu.

Lezer Kees Gerrit van Ittersum

De aandacht voor religie en filosofie vind ik erg fijn

Als er iets ergs gebeurt in de wereld, kun je de ontwikkelingen op tv en online op de minuut volgen. In alle geweld van snelle media heb ik juist behoefte aan een krant die de gebeurtenissen rustig en beschouwend voor je uiteen kan zetten. Dat is nodig, vind ik, want tegenwoordig zit iedereen in zijn eigen bubbel; je volgt je eigen mediakanalen via Twitter en Facebook en daardoor krijg je zelden te maken met andere zienswijzen. Trouw helpt me uit die bubbel te breken.

Tekenend voor Trouw zijn de politieke commentaren van Hans Goslinga. Hij vertelt rationeel wat er aan de hand is en wat de eventuele gevolgen zijn. Na de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen ging Trouw niet prijsschieten op Thierry Baudet, zoals andere media deden, maar volgden er ook analyses waarom hij zo populair is geworden.

“Trouw zal je nooit in de put praten en is wars van de hype van de dag”

Tijdens het vak ethiek op de middelbare school werden Arjan Vissers Tien geboden gekopieerd en met ons besproken. De interviews met Nederlanders over morele kwesties geven stof tot nadenken, wat je levensovertuiging ook is. Ook de rubriek Naschrift is inspirerend. Daarin passeert het leven van een overleden, en veelal onbekende Nederlander nog even postuum de revue. 

Ik studeer in deeltijd theologie en ik vind het fijn dat Trouw aandacht heeft voor religie en filosofie. Columnist Stijn Fens bericht over kerk en samenleving en weet me daarin steeds te verrassen. Ondanks het feit dat de kerk onder vuur ligt, zijn er veel mensen waarvoor de kerk nog steeds een thuis is. Voor hen is het waardevol dat ook die kant wordt belicht. 

Nieuws is vaak negatief, maar Trouw geeft er een positieve draai aan, wars van de hype van de dag. Trouw zal je nooit de put in praten. Ik heb regelmatig wel even contact met mijn nichtje of een vriend over Beatrijs Ritsema’s Moderne manieren. We vinden de lezersvragen, en daarmee het indirecte kijkje in andermans leven, soms erg grappig en herkenbaar. Je ziet het helemaal voor je!

Lezer Marije Hoek

Trouw maakt me bewust van wat er in de wereld gebeurt

Trouw onderscheidt zich wat mij betreft vooral door de persoonlijke verhalen. Voor een artikel over het joodse Pesach-feest ging de verslaggever bij een gezin langs om te zien hoe zij zich voorbereiden en wat het feest voor hen betekent. Dat inzoomen op mensen, daar houd ik van. Het geeft me een beter beeld van het leven in situaties of delen van de wereld die ik niet goed ken.

Duurzaamheid vind ik belangrijk. Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met energie en met de natuur? Trouw schrijft daar veel over. Ook bij dit onderwerp lees ik graag de persoonlijke verhalen. Zoals het stuk over een man die alle plastic snoepwikkeltjes opraapt die hij in de natuur tegenkomt. Dan zie je zelf plotseling ook hoeveel zwerfafval er is. En zijn actie loont: mede door hem gaat de fabrikant de verpakking aanpassen.

"Om bij te blijven op mijn vakgebied pak ik graag Trouw"

Om bij te blijven op mijn vakgebied pak ik graag Trouw. Ik ben praktijkondersteuner jeugd bij een huisarts, een soort laagdrempelige psycholoog voor kinderen. Door de vele artikelen over de GGZ, ook over de oplopende wachtlijsten, volg ik de ontwikkelingen op de voet. Want ja, er is inderdaad veel aan de hand bij de GGZ, helaas. Patiënten moeten soms zo lang wachten dat hun problemen alleen maar erger worden, dat herken ik wel. Ik ben altijd blij dat er door de krant meer aandacht voor komt. Hopelijk pakt de politiek het vervolgens op.

Mijn favoriete column is die van Erik Jan Harmens. Hij schrijft over kleine situaties, een sociaal ongemakkelijke situatie meestal. Dat je bij de kassa van de bakker staat bijvoorbeeld, en appelbeignets met korting krijgt aangeboden. En dat je die dan maar koopt omdat je niet weet hoe je ze netjes kunt weigeren. Heel herkenbaar, maar doordat ik me beter bewust ben van hoe zulke dingen werken, laat ik me een volgende keer echt geen appelbeignet meer aanpraten!

Lezer Aty Roodenburg

Ik word als lezer niet overgehaald om in een bepaalde richting te denken

Ik lees de krant bij het ontbijt, voor mij dé manier om contact te maken met de wereld. Trouw straalt rust uit, wat vormgeving betreft, en hoe het nieuws wordt aangeboden: ik word als lezer niet overgehaald om in een bepaalde richting te denken. In maatschappelijke discussies stelt Trouw zich bescheiden op, er wordt nooit geschreeuwd en er is ook geen sprake van zendingsdrang. Ten opzichte van andere media is dat een verademing.

De theater- en boekrecensies lees ik graag. De manier waarop de voorstellingen en boeken worden besproken spreekt me aan: bescheiden en duidend. De mening van de recensent is secundair. Ook al krijgt een voorstelling/boek geen hoge beoordeling, dan denk ik toch vaak: dit wil ik wél graag zien of lezen. Diezelfde gidsfunctie heeft ook weekendbijlage Tijd. Daarin word ik geattendeerd op trends, voor mij een goede manier om ‘bij te blijven’. Trouw heeft verder geen overdreven dikke bijlagen waarvoor ik toch de tijd niet heb. De selectie van onderwerpen is evenwichtig en past bij mij.

"De selectie van onderwerpen is evenwichtig en past bij mij"

De focus op groen en duurzaamheid is een plus, belangrijke thema’s, vind ik. Er wordt niet geredeneerd vanuit ‘zo is het nou eenmaal’, Trouw volgt geen heersende opvattingen. Ik ben vaak geneigd de toegedane mening van mijn politieke ‘kleur’ te volgen, maar dan lees ik in Trouw bijvoorbeeld dat stoken op biomassa helemaal niet zo goed is voor het klimaat. Dat zet me aan het denken; je kunt wel achter een politiek correcte mening aan blijven lopen, maar toch fijn als je je mening op basis van kritische berichtgeving kunt bijstellen. 

Ik ben trainer-coach en werk met veel verschillende mensen. Wat mij daarin helpt zijn de achtergrondverhalen uit De Verdieping. Elke maandag wordt er in Naschrift een overleden persoon uitgelicht, meestal iemand die nooit eerder in de spotlights heeft gestaan. Dan blijkt maar weer dat achter elke voordeur een mooi verhaal schuilt. Mooie mensen, belicht in goedgeschreven verhalen, dat inspireert mij heel erg.

Lezer Lennart Zwijnenburg

Trouw is niet voorschrijvend, maar informerend


Als ik Trouw ’s ochtends op mijn telefoon lees, skip ik de korte nieuwsberichten en ga ik meteen naar de stukken die meer duiding van het nieuws geven. Dagelijks komt er al zo veel informatie op je af; dan is het prettig dat de krant aanvullend is op wat je op gratis nieuwssites hebt gelezen.

Trouw staat voor mij voor achtergronden en verdieping. Maatschappelijke thema’s als milieu, participatie en mensenrechten komen veel aan bod, net als religie. Dat vind ik belangrijk. En de onderwerpen worden niet alleen aan de hand van feiten besproken, er worden vaak experts bij betrokken. Met ‘experts’ bedoel ik trouwens niet per se professionals, het kunnen ook ervaringsdeskundigen zijn. Door al die verschillende perspectieven is Trouw niet voorschrijvend, maar informerend. Als ik lees wat wereldwijd de gevolgen zijn van smeltende ijskappen, wil ik tegelijkertijd weten wat we daartegen kunnen doen. Ik geloof er echt in dat je elkaar kunt helpen door ook de goede dingen te laten zien.

"Maatschappelijke thema's komen in Trouw veel aan bod, dat vind ik belangrijk"

Ik ben schoolmaatschappelijk werker op twee ZMLK-scholen in Rotterdam. Daarnaast ben ik weerbaarheidstrainer, basketbalcoach en tienerleiding bij de kerk. Informatie uit Trouw kan ik vaak goed gebruiken. Zoals de berichten rondom leerlingen van speciaal onderwijs; dat met name meisjes heel kwetsbaar zijn op seksueel gebied. In de weerbaarheidstrainingen focussen we dan bijvoorbeeld op het ervaren van wie je zelf bent, van je eigen grenzen.

Een Trouw-rubriek die ik graag lees, is Tien Geboden. Interessant om te zien hoe iemand in het leven staat. De geïnterviewden zijn voor mijn gevoel altijd heel open, waardoor je echt een inkijkje in hun leven krijgt, in wat hem of haar beweegt.

Ook favoriet bij ons thuis zijn de opvoedingsrubrieken. Wij hebben vier jonge kinderen, de oudste is dertien, de jongste bijna vijf. Je begrijpt: of het nu gaat over grenzen aangeven of over omgaan met social media, de opvoedkwesties leveren regelmatig herkenbare situaties op!

Lezer Erica Irene van den Akker

Een abonnement op een krant kan er voor mij maar eentje zijn: Trouw

Ik heb het Trouw-lezen van huis uit mee gekregen, dus het was van meet af aan duidelijk: een abonnement op een krant kan er voor mij maar eentje zijn. Trouw is gewoon de allerbeste, ook als je zoals ik de politiek wilt volgen. Naast mijn werk als zzp’er in de GGZ, ben ik raadslid in Noord-Limburg. De krant brengt objectief nieuws en blijft altijd bij de feiten, met respect voor een ander. Wat ik belangrijk vind, is dat Trouw investeert in onderzoeksjournalistiek. De berichtgeving omtrent de Panama Papers is daar een super voorbeeld van.

De columnisten Stevo Akkerman, Youssef Azghari en Marijn de Vries lees ik graag. Omdat ze niet polariseren, bij de feiten blijven, en me weten te raken. Dezelfde redenen dus die ook voor Trouw als geheel gelden.

"Naast objectief nieuws biedt Trouw ook inspiratie voor in mijn vrije tijd"

De Anton Dingeman-cartoon van Pieter Geenen maakt echt mijn dag. Dat was overigens niet meteen zo. Ik heb een tijdje in Portugal gewoond en als ik in Nederland was, zag ik mijn vader en zus allebei in een deuk liggen. Ik begreep dat niet, want Dingeman refereert vaak aan een eerder stuk uit de krant. Maar nu ben ik om, die man is zó scherp!

Ik lees graag televisierecensies in Trouw. Zo zijn mijn man en ik Derry Girls op Netflix gaan kijken. We hebben er zelfs vrienden in Ierland op geattendeerd. De serie volgt tieners in Noord-Ierland ten tijde van ‘The Troubles’. Het bijzondere is dat dat niet expliciet wordt genoemd, en toch steeds aanwezig is. De jeugd moet om zwaarbewapende soldaten en bommen heen manoeuvreren, letterlijk en figuurlijk. Ik was nooit op Derry Girls gestuit als ik het niet in de krant had gelezen. Trouw biedt me naast objectief nieuws dus ook inspiratie voor in mijn vrije tijd.