home

   

Vijf­ster­ren­fiets­pad is veilig, bij één ster moet je opletten

Een onhandig paaltje of verraderlijke trambaan, onoplettende toeristen of een uitstekende boomwortel: een fietser kan het knap lastig hebben. Om de veiligheid van de Nederlandse fietspaden in kaart te brengen, gaat de ANWB het komend half jaar 1100 kilometer aan fietspaden voorzien van sterrenscores. Vijf sterren voor een breed en veilig fietspad zonder obstakels, één ster voor een fietspad waar de kans op een ongeval reëel is.

   

Vijf­ster­ren­fiets­pad is veilig, bij één ster moet je opletten

Een onhandig paaltje of verraderlijke trambaan, onoplettende toeristen of een uitstekende boomwortel: een fietser kan het knap lastig hebben. Om de veiligheid van de Nederlandse fietspaden in kaart te brengen, gaat de ANWB het komend half jaar 1100 kilometer aan fietspaden voorzien van sterrenscores. Vijf sterren voor een breed en veilig fietspad zonder obstakels, één ster voor een fietspad waar de kans op een ongeval reëel is.